Activity 3

กิจกรรมเสริมสร้างวินัย
1 การเเต่งกาย
2 การตัดผม
3 อบรมเรื่อง ยาเสพติด
4 การเข้าเรียน
5 การแก้ไขการติด 0 ร มส

กิจกรรม เนตรนารี

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

กิจกรรมสาธารณะประโยชน์


ทำความสะอาดวันอาสาฬหบูชา 

-ทำบุญตักบาตร
-ทำความสะอาด

กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย

- ร่วมกันยิ้มไหว้ทักทายหน้าโรงเรียนทุกวันพุธ
กิจกรรมวิชาการ
- เข้าข่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
กิจกรรมกีฬา

เป็นกองเชียร์ให้นักกีฬา
รักษาความสะอาดบริเวณคณะสี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น